Even voorstellen:
Mijn naam is Annemieke Baan en ik werk sinds 1 januari 2017 als logopediste in mijn eigen praktijk in Sliedrecht. Daarvoor heb ik geruime tijd als logopediste in het Speciaal Onderwijs gewerkt. In mijn praktijk behandel ik veel peuters en schoolkinderen. Het vroeg opsporen en behandelen van taalproblemen is belangrijk voor de algehele ontwikkeling van een kind. Hier kun je niet vroeg genoeg bij zijn. In mijn praktijk werk ik samen met ouders, en heb ik contact met het consultatiebureau, de peuterspeelzaal  en/of de school waar het kind naar toe gaat. Zo bouw je samen aan de taalontwikkeling van het kind.

Locatie:
Logopediepraktijk Annemieke Baan is gevestigd in PMC Twigt aan de Lijsterweg 56 te Sliedrecht. Deze praktijk voor logopedie is bewust gestart binnen een Paramedisch Centrum om samen te kunnen werken met andere disciplines.

Wat is logopedie?
Logopedie betreft het onderzoek naar, de begeleiding en behandeling van problemen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor. Daarnaast behandelt de logopediste slikproblemen en andere mondfuncties. Logopedie wordt ook ingezet als de communicatie van een peuter helemaal niet of moeizaam op gang komt. Dan zoek je samen met de ouders  en zijn/haar directe omgeving naar een ingang om de taal te stimuleren of op gang te brengen.

Screening logopedie groep 1
Binnenkort wordt er in Sliedrecht weer gescreend op de basisschool. Uw kind krijgt dan misschien het advies om naar een logopediste te gaan. Mijn advies is om daar niet mee te wachten. De periode voordat kinderen naar groep 2 gaan is een hele belangrijke voor de taalontwikkeling  en ook een eventuele achterstand in uitspraak kan beter in een vroeg stadium worden behandeld. Verkeerde motorische patronen zijn dan minder ingesleten. Dat wil niet zeggen dat een kind dan wekelijks naar logopedie moet. Na een wat uitgebreider onderzoek wordt gekeken of behandeling nodig is, en hoe vaak. Ook kan de school hierbij worden betrokken. En voor een deel kunnen de oefeningen ook thuis gedaan worden via een ‘thuisapp’. Dit onderzoek in de particuliere praktijk kan zonder verwijzing door de huisarts plaatsvinden.