Voor wie?
Logopedie kan aan zowel kinderen, tieners als volwassenen worden gegeven. Logopedie is vaak gericht op begeleiding en behandeling van het kind of de cliënt, maar de logopedische begeleiding kan ook gericht zijn op de interactie tussen het kind en de ouder/verzorger.
Het is  bijvoorbeeld belangrijk dat het taalaanbod van de ouder afgestemd wordt op het ontwikkelingsniveau van een kind. Dit geldt met name ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Logopedie bij kinderen richt zich o.a. op:

  • Mondfuncties
  • Spraak
  • Verstaanbaarheid
  • Luistervaardigheden
  • Sensorische Integratie / Zintuigverwerking
  • Taalbegrip
  • Woordenschat
  • Zinnen maken
  • Taalgebruik

Logopedie bij tieners (12 – 18 jaar) richt zich meestal op het taalgebruik en op het onderzoek naar de verwerking van informatie. Onderzoek naar de zintuigverwerking, het tekstbegrip en het auditief geheugen kan meer inzicht geven in de informatieverwerking, en dit is voor veel jongeren belangrijk, zowel voor hun taalontwikkeling als voor hun leermogelijkheden. Daarnaast kan logopedie ingezet worden als jongeren het moeilijk vinden om hun gedachten te verwoorden, en om in duidelijke goed geformuleerde zinnen te praten.

Logopedie bij volwassenen richt zich meestal op het begeleiden en behandelen van communicatieproblemen na een ongeluk of incident. Zo kunnen b.v. na een CVA ook problemen in de communicatie ontstaan. Soms kun je met eenvoudige hulpmiddelen de communicatie ondersteunen. Ook kan de logopedie gericht worden op het opnieuw leren van spraakklanken of het oefenen van strategieën om woorden beter te kunnen vinden.
Daarnaast kan logopedie ingezet worden om de communicatie tussen de oudere en zijn of haar omgeving te ondersteunen als er sprake is van een beginnende dementie.