Informatie opvragen:
U kunt telefonisch contact opnemen met mij als logopediste voor het stellen van uw vragen. Dit kan geheel vrijblijvend, zonder enige verplichting. U belt naar Paramedisch Centrum Twigt en laat daar uw telefoonnummer achter. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug, meestal binnen 5 werkdagen. U kunt ook contact opnemen via het contactformulier, dat u vindt op deze site onder ‘Afspraak maken’. Dit kan dus ook een telefonische afspraak zijn.

Logopedisch Onderzoek
Op verwijzing van een arts vindt er eerst een logopedisch onderzoek plaats. Een logopedisch onderzoek neemt meestal één of twee logopedische sessies in beslag.
Een logopedische sessie bestaat uit 25 minuten logopedie, met aansluitend 5 minuten voor evaluatie en verslaglegging. In de eerste sessie is meer ruimte voor de intake en anamnese, waarin de hulpvraag nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Daarna volgt een verder onderzoek naar de betreffende problematiek. Dit onderzoek gebeurt zo mogelijk met gestandaardiseerde testen. Na dit onderzoek wordt duidelijk of logopedie geïndiceerd is. De logopedische diagnose wordt geformuleerd en besproken met de cliënt. Er wordt in overleg besloten of er logopedische behandeling of begeleiding plaats zal gaan vinden, en hoe dit zal gebeuren. De huisarts wordt geïnformeerd, en zo nodig wordt er overleg gevoerd met andere disciplines of verwijzers, zoals bijvoorbeeld een jeugdarts.

Logopedisch Behandelplan
Als duidelijk is geworden, dat logopedie geïndiceerd is, wordt er door de logopediste een behandelplan opgesteld, dat met u wordt besproken. In het plan wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofddoel en de tussenliggende doelstellingen, om zo ook het proces van behandeling inzichtelijk te maken. Dit wordt met u als cliënt, of als ouder/verzorger besproken, en als u accoord gaat met het behandelplan, en met de doelen, die gesteld zijn, wordt met de logopedische behandeling begonnen.

Logopedische Behandeling
Bij het eerste contact wordt er een overeenkomst Logopedie getekend, en wanneer u /uw kind in behandeling komt, wordt er aanvullend een behandelovereenkomst getekend, zodat u weet wat u kunt verwachten, en duidelijk is hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Een logopedische behandeling bestaat uit 25 minuten, waarbij er in de laatste vijf minuten kort geëvalueerd wordt en er ook afspraken gemaakt worden voor de volgende keer. Vaak worden er ook oefeningen mee naar huis gegeven.
Als u onverwachts verhinderd bent, kunt u dit 24 uur van tevoren via de e-mail, of telefonisch doorgeven, en zal de afspraak worden verzet.