Logopedische behandelingen voor kinderen tot 18 jaar zijn bij alle zorgverzekeraars in het basispakket opgenomen. Er kan wel sprake zijn van een eigen risico. Met de meeste zorgverzekeraars heeft de logopediste een contract afgesloten. De logopediste checkt van tevoren of u de behandeling / het onderzoek vergoed krijgt. De betaling gaat dan regelrecht van uw verzekering naar de logopediste. Als de logopediste niet gekwalificeerd is voor uw hulpvraag, wordt u doorverwezen naar een collega in de regio.
Voor alle logopedische problematieken zullen we eerst middels de COV-check controleren of u voor logopedische begeleiding en/of onderzoek verzekerd bent voor we overgaan tot een logopedisch onderzoek of behandeling.

De logopediste werkt conform de richtlijnen van de vakvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De betalingsvoorwaarden zijn dan ook conform de richtlijnen van de NVLF en deze kunt u hier downloaden.
Als u klachten heeft, dan kunt u deze bespreekbaar maken met uw logopediste.

Iedere logopedist moet volgens de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) vanaf 1 januari 2017 zijn aangesloten bij een goedgekeurde klacht- en geschillenregeling. Ik ben als logopediste lid van de beroepsvereniging van de NVLF en hierdoor aangesloten bij een regeling die wordt uitgevoerd door het Kwaliteitsregister voor Paramedici: het Klachtenloket voor Paramedici (KLP). De contactgegevens van dit Klachtenloket vindt u op de website van het Kwaliteitsregister voor Paramedici, www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.