Een bouwsteen, die vaak over het hoofd wordt gezien, is het ondersteunen van communicatie door hulpmiddelen. Eenvoudige hulpmiddelen, zoals het gebruik van een agenda, apps op een tablet of andere visuele hulpmiddelen kunnen ingezet worden om de communicatie te verduidelijken. Dit kan zowel bij kinderen als bij volwassenen.
Ook kunnen gebaren gebruikt en aangeleerd worden om de taal te ondersteunen, of om de taal op gang te brengen. Dit wordt vaak ingezet bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

In het uiterste geval is er de spraakcomputer, die ingezet kan worden bij kinderen waarbij de spraak/taal nog niet, of onvoldoende op gang komt. Dit kan ook een tijdelijk hulpmiddel zijn, die kan voorkomen dat er gedragsproblemen ontstaan omdat een kind zich niet voldoende kan uiten.