Samen bouwen aan Communicatie
Communicatie staat nooit op zichzelf. Er is een spreker en een luisteraar. En daartussen heb je de boodschap, die duidelijk moet zijn, goed vorm gegeven in begrijpelijke taal. Als er sprake is van problemen in de communicatie, zal je in kaart moeten brengen waar het probleem ligt:

 • Bij de spreker ?
  Zijn er persoonlijke beperkingen waardoor het praten belemmerd wordt? Concreet kun je dan denken aan mentale beperkingen, motorische of zintuiglijke beperkingen, motivatie of aandacht.
 • Bij de boodschap ?
  Is de boodschap voldoende verstaanbaar? Of zijn er spraakproblemen?
  Kan de boodschap goed vorm gegeven worden? Of zijn er problemen met het vormen van de zinnen?
  Heeft de boodschap voldoende inhoud? Of schiet de woordenschat tekort? Kun je niet op de goede woorden of zinnen komen?
 • Bij de luisteraar ?
  Is de luisteraar voldoende afgestemd ? Hoe is het met zijn/haar auditieve waarneming? Sluit de taal aan bij het taalbegrip van de luisteraar?

Mijn visie is, dat je al deze bouwstenen van de communicatie in kaart moet brengen en dat je vervolgens samen met de cliënt en zijn/haar omgeving gaat werken aan dat, wat de communicatie het meest belemmert, maar ook, dat je versterkt wat de communicatie positief beïnvloedt of ondersteunt.
Zo bouw je samen aan een betere communicatie.